Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Croeso!

PTA


FFRINDIAU'R YSGOL

FRIENDS OF THE SCHOOL
2015 - 2016


Diolch am ymweld â tudalen Ffrindiau'r Ysgol!
Thanks for visiting the PTA/Friends of the School page!
 

Y Tîm - The Team
 

Mrs.Caroline Jones

Cadeirydd/Chairperson

Mrs.Andrea Jones

Is-Gadeirydd/Vice Chairperson and/a Is-Ysgrifennydd/Vice-Secretary

Mr.Alun Lewis

Mrs.Kelly France

Ysgrifennydd/Secretary

Is Ysgrifennydd
 

Mrs.Enid Mayne

Trysorydd/Treasurer

Mrs.Clare Jarrett

Is-Drysorydd/Vice Treasurer

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am y CRA/Cyfeillion yr Ysgol, neu os hoffech helpu yn ystod un o'n ddigwyddiadau, mae croeso i chi gysylltu ag unrhyw un o'r tîm.If you'd like to find out more about the PTA/Friends of the school, or would like to help at one of our many events, please feel free to get in touch with any of the team.


 
Top