Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Pob Hwyl i'r Grwp Dawnsio Disgo a Demi yn Eiteddfod yr Urdd Caerdydd..........Dydd Mercher 29/5/19........................Good Luck to Demi and the Disco Dancing Group competing in the Eisteddfod in Cardiff... Wednesday 29/5/19 COFIWCH - Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd 03/06/19 - Dim Ysgol i'r disgyblion / PLEASE remember - Training Day 03/06/19 - No School for pupils.

Our Achievements

   
Gwobr Buddsoddwyr Mewn Teuluoedd
Investors in Families Award

Gwobr Ysgol Iach Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili 1,2,3 a 4  
Caerphilly County Borough Council Healthy School Award 1,2,3 and 4

Rydyn ni yn falch ein bod yn rhan o'r cynllun Eco-Sgolion yn gweithio tuag at y wobr Efydd
We are proud to be part of the Eco-Schools scheme currently working towards our Bronze Award

Top