Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Croeso!

Our Achievements

   
Gwobr Buddsoddwyr Mewn Teuluoedd
Investors in Families Award

Gwobr Ysgol Iach Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili 1,2,3 a 4  
Caerphilly County Borough Council Healthy School Award 1,2,3 and 4

Rydyn ni yn falch ein bod yn rhan o'r cynllun Eco-Sgolion yn gweithio tuag at y wobr Efydd
We are proud to be part of the Eco-Schools scheme currently working towards our Bronze Award

Top