Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Croeso!

Meet the Governors

Ein Llywodraethwyr / Our School Governors
 
Mr.K.Viney  Cadeirydd / Chair
Mrs. C. Corbin

 Mrs.G.Jones
Mr. C. Corbin
Mr. T. Jarrett
Mrs. G. Jones
Ms. A. Green
Mr. P.Jones
Mrs.C.Griffiths

Mrs. B. Chard
Ms. E. Jones
Ms. L. Morris

Welcome to the Governors' section! Croeso i adran y Llywodraethwyr!

Mrs Corbin
Cadeirydd/ Chair
 
Mrs. Jones
 
  Mrs.Green Mrs Chard Miss E Jones    
 

 
 
Ein rôl fel llywodraethwyr yw sicrhau bod plant Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod yn derbyn safon uchel o addysg mewn amgylchedd diogel a gofalgar.

Rydym yn gweithio'n agos gyda'r pennaeth a'r staff er mwyn sicrhau bod safonau'n cael eu cynnal, a bod yr ysgol yn cynnal ac yn codi ei ganlyniadau.
                  
Our role as governors is to ensure that the children of Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod receive a high standard of education in a safe and caring environment. 

We work closely with the headteacher and staff to ensure standards are maintained, and that the school maintains and raises its results.
Top