Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Meet the Governors

Ein Llywodraethwyr / Our School Governors
 
Mrs. C. Corbin  Cadeirydd / Chair
 Mrs.G.Jones
Mr.K.Viney
Mr. C. Corbin
Mr. T. Jarrett
Mrs. G. Jones
Ms. A. Green
Mr. P.Jones
Mrs.C.Griffiths
Mrs. E. Mazurczak
Ms. L. Morris
Mrs. B. Chard
Miss C.Pugh
Miss M.EvansWelcome to the Governors' section! Croeso i adran y Llywodraethwyr!

 
Mrs Corbin
Cadeirydd/ Chair
 
Mrs. Jones
 
         
Mr Corbin Mr Viney Mr Jarrett Mr.Jones
Cerc/Clerk

Mrs.Morris 
         
Mrs.Griffiths Mrs.Green Mrs.Mazurczak Miss Pugh Mrs.Chard Mr. G. Roberts
 

 

 
Ein rôl fel llywodraethwyr yw sicrhau bod plant Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod yn derbyn safon uchel o addysg mewn amgylchedd diogel a gofalgar.

Rydym yn gweithio'n agos gyda'r pennaeth a'r staff er mwyn sicrhau bod safonau'n cael eu cynnal, a bod yr ysgol yn cynnal ac yn codi ei ganlyniadau.
                  
Our role as governors is to ensure that the children of Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod receive a high standard of education in a safe and caring environment. 

We work closely with the headteacher and staff to ensure standards are maintained, and that the school maintains and raises its results.
Top