Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Pob Hwyl i'r Grwp Dawnsio Disgo a Demi yn Eiteddfod yr Urdd Caerdydd..........Dydd Mercher 29/5/19........................Good Luck to Demi and the Disco Dancing Group competing in the Eisteddfod in Cardiff... Wednesday 29/5/19 COFIWCH - Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd 03/06/19 - Dim Ysgol i'r disgyblion / PLEASE remember - Training Day 03/06/19 - No School for pupils.

Latest News

Nia yn llwyddiannus yng Nghystadleuaeth CogUrdd y Rhanbarth /Nia successful in the CogUrdd Cookery Competition

Dydd Mawrth , yr unfed ar ddeg o Orffennaf , 2017

Diolch
Thank You

Cafon ni fore bendigedig heddiw.
We had a wonderful morning today.

Diolch i chi gyda am wneud hi'n fore llwyddiannus
Thank you all for making this such a successful event.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8

Diwrnod Coch Gwyn a Gwyrdd
Red, White and Green Day

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12

Dawnsio drwy'r Cwm

Picture 1
Picture 2

Hwyl a Sbri yn Eisteddfod yr Urdd - Bala
Mai 2014

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan yn y seremoni croeso ar lwyfan yr Eisteddfod.
Diwrnod Bendigedig!

Congratulations to all the children who took part in the Welcoming ceremony on the Eisteddfod Stage.
A Fantastic Day!

1/06/11 Mae'r wyau wedi deor!
Roedd Mr Bernard wrth law i weld cyw "A" a chyw "C" yn deor o'r wyau. Mae'r ddau yn iach ac yn edrych ymlaen i gwrdd a phlant Gilfach ar ol hanner tymor! Beth am feddwl am enwau ar eu cyfer erbyn yr wythnos nesaf? (Mae mwy o luniau ar dudalen Dosbarth Capel Gwladys)

Mr Bernard has been very busy welcoming two new members to the school, chick "A" and chick "C", during half term. They are doing well and looking forward to meeting the children next week! Why not think of names for them by next week? (There are more photographs on Capel Gwaldys' page.)
Picture 1
23/04/10
Ein Criw Cwis LLyfrau yn mynd trwyddo i'r rownd nesaf yn Aberystwyth,
Darllenwch mwy yn yr adran "Llythyr Newyddion"
Our Book Quiz Crew go through to the next round in Aberystwyth.
Read more in our "Newsletter" section.
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ar brynhawn Dydd Mawrth , lansiodd yr ysgol wefan newydd . Dathlom ni y diwrnod arbennig hon drwy gael cystadleuaeth a pharti! Edrychwch allan amdanom ni yn y papur newydd lleol!

On Tuesday afternoon , we launched our brand new website. We celebrated this special day with a competition and a party! Look out for us in the local newspaper!

Picture 1
Top