Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Latest News

21/3/20 - IMPORTANT/PWYSIG:

 

Dear parent/guardian,

 

As a local authority we are prioritising childcare places for emergency blue light service, NHS and social care staff. We have already sent out the childcare application form to email addresses of parents we were made aware of through schools, for completion and urgent return by email. If you believe you (and your partner) are eligible and need this childcare provision next week for school age children and have NOT already received an email with the form please follow this website link https://www.caerphilly.gov.uk/Services/Health-and-wellbeing/Coronavirus/Council-services-during-Coronavirus/Schools-and-community-adult-learning 

You need to submit the form by Saturday 5pm if you need urgent childcare next week.

 

 

Nia yn llwyddiannus yng Nghystadleuaeth CogUrdd y Rhanbarth /Nia successful in the CogUrdd Cookery Competition

Diwrnod Coch Gwyn a Gwyrdd
Red, White and Green Day

Dawnsio drwy'r Cwm

Hwyl a Sbri yn Eisteddfod yr Urdd - Bala
Mai 2014

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan yn y seremoni croeso ar lwyfan yr Eisteddfod.
Diwrnod Bendigedig!

Congratulations to all the children who took part in the Welcoming ceremony on the Eisteddfod Stage.
A Fantastic Day!

1/06/11 Mae'r wyau wedi deor!
Roedd Mr Bernard wrth law i weld cyw "A" a chyw "C" yn deor o'r wyau. Mae'r ddau yn iach ac yn edrych ymlaen i gwrdd a phlant Gilfach ar ol hanner tymor! Beth am feddwl am enwau ar eu cyfer erbyn yr wythnos nesaf? (Mae mwy o luniau ar dudalen Dosbarth Capel Gwladys)

Mr Bernard has been very busy welcoming two new members to the school, chick "A" and chick "C", during half term. They are doing well and looking forward to meeting the children next week! Why not think of names for them by next week? (There are more photographs on Capel Gwaldys' page.)
23/04/10
Ein Criw Cwis LLyfrau yn mynd trwyddo i'r rownd nesaf yn Aberystwyth,
Darllenwch mwy yn yr adran "Llythyr Newyddion"
Our Book Quiz Crew go through to the next round in Aberystwyth.
Read more in our "Newsletter" section.
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ar brynhawn Dydd Mawrth , lansiodd yr ysgol wefan newydd . Dathlom ni y diwrnod arbennig hon drwy gael cystadleuaeth a pharti! Edrychwch allan amdanom ni yn y papur newydd lleol!

On Tuesday afternoon , we launched our brand new website. We celebrated this special day with a competition and a party! Look out for us in the local newspaper!

Top