Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Pob Hwyl i'r Grwp Dawnsio Disgo a Demi yn Eiteddfod yr Urdd Caerdydd..........Dydd Mercher 29/5/19........................Good Luck to Demi and the Disco Dancing Group competing in the Eisteddfod in Cardiff... Wednesday 29/5/19 COFIWCH - Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd 03/06/19 - Dim Ysgol i'r disgyblion / PLEASE remember - Training Day 03/06/19 - No School for pupils.

Helfa Wyau Pasg; Easter Egg Hunt

HELFA WYAU PASG

Llongyfarchiadau i'r teuluoedd a lwyddodd i ddatrys y cliwiau wrth deithio o gwmpas Gilfach.
Mwynhewch eich wyau siocled!
           
 

    

                             


Congratulations to all the families who succeeded in solving the clues which were placed around Gilfach.
Enjoy your chocolate eggs!

----------------------------------------------------------------
Top