Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Pob Hwyl i'r Grwp Dawnsio Disgo a Demi yn Eiteddfod yr Urdd Caerdydd..........Dydd Mercher 29/5/19........................Good Luck to Demi and the Disco Dancing Group competing in the Eisteddfod in Cardiff... Wednesday 29/5/19 COFIWCH - Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd 03/06/19 - Dim Ysgol i'r disgyblion / PLEASE remember - Training Day 03/06/19 - No School for pupils.

Gallery

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7

Croeso i'n Oriel o waith y plant.
Mae eu gwaith yn fendigedig  - Rydw i'n siwr y byddech chi'n cytuno!
Welcome to the gallery of children's work.

I am sure that you will agree - their work is fantastic!

Picture 1
Picture 2

Cystadleuaeth creu poster i hysbysebu Gwefan Newydd yr Ysgol.
A competition to create a poster advertising our New School Website!

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5

Lluniau gan Plant y Feithrin
Paintings by the Nursery Children

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Top