Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Pob Hwyl i'r Grwp Dawnsio Disgo a Demi yn Eiteddfod yr Urdd Caerdydd..........Dydd Mercher 29/5/19........................Good Luck to Demi and the Disco Dancing Group competing in the Eisteddfod in Cardiff... Wednesday 29/5/19 COFIWCH - Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd 03/06/19 - Dim Ysgol i'r disgyblion / PLEASE remember - Training Day 03/06/19 - No School for pupils.

Ffair Nagodilg / Christmas Fayre

Llai na wythnos i fynd nawr tan ein Ffair Nadolig! Cysylltwch ag unrhyw aelod o'r pwyllgor os hoffech helpu allan ar brynhawn Iau.

Less than a week to go no 'till the festive Christmas Fayre. We're all set, but more donations are always welcome.  Please get in touch with any members of the committee if you'd like to help out on Thursday afternoon.


 
Top