Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Croeso!

Ffair Nadolig 2009; Christmas Fair 2009

Rydym ni yn grwp o rieni prysur iawn , sy'n mwynhau trefnu gweithgareddau ar gyfer codi arian i'r ysgol.

Rydym ni wedi bod yn llwyddiannus iawn y tymor diwethaf , gan godi arian drwy gynnal diwrnod Chocoholics , a Ffair yr Ysgol.

Codom ni £827 ar gyfer ein plant yn y ffair - Da Iawn !

Hoffem ddiolch i lawer o bobl am eu cyfraniad a'u cefnogaeth...
- i'r busnesau lleol am eu cyfraniadau ar gyfer y raffl
- i'r rhieni a'u teluoedd am eu cyfraniadau a'u help
Ac wrth gwrs
- Sion Corn

We are a very busy part of school life , and we enjoy organising activities and events in order to raise money for our children.

We were extremely successful last term, raising money through organising Chocoholics events , and the School Fair.
We raised  £827 for our children during the Christmas fayre -

Well Done Everyone!

We would like to thank many people - impossible to name them all!!

Thank You to all the local businesses who donated items for the raffle.

Thank you to all the parents and their families who helped and supported us.
Top