Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Pob Hwyl i'r Grwp Dawnsio Disgo a Demi yn Eiteddfod yr Urdd Caerdydd..........Dydd Mercher 29/5/19........................Good Luck to Demi and the Disco Dancing Group competing in the Eisteddfod in Cardiff... Wednesday 29/5/19 COFIWCH - Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd 03/06/19 - Dim Ysgol i'r disgyblion / PLEASE remember - Training Day 03/06/19 - No School for pupils.

Eco School

Pwyllgor Eco-Sgolion 2016/7


Staff
Miss Evans

Llywodraethwyr

Mrs G Jones

Ein Cynrychiolwyr

Bl.6 - Thomas a Mia
Bl.5 -  
Bl.4 - 
Cliciwch ar y linc isod i weld beth yw Eco-Sgolion
Click on the link below to see what Eco-Schools is all about
Picture 1
Top