Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Croeso!

E-Ddiogelwch/E-Safety

E-Ddiogelwch

Mae E-ddiogelwch yn holl bwysig i ddisgyblion ac athrawon Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod/E-Safety is of paramount importance to us all at Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed.

 

 

Mae’n rhan o’n weledigaeth TGCh: It is part of our ICT Vision

 

-I greu dysgwyr hyderus sy’n gallu defnyddio holl offer TGCh yn ddiogel/To create confident users who use ICT equipment in a safe way.

 

 

Defnyddiwch yr adnoddau yma er mwyn eich helpu i ddefnyddio gemau a rhwydweithi cymdeithasol yn ddiogel/Use the following resources to help understand a bit more about safety whilst using common social media/ICT pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Top