Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Pob Hwyl i'r Grwp Dawnsio Disgo a Demi yn Eiteddfod yr Urdd Caerdydd..........Dydd Mercher 29/5/19........................Good Luck to Demi and the Disco Dancing Group competing in the Eisteddfod in Cardiff... Wednesday 29/5/19 COFIWCH - Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd 03/06/19 - Dim Ysgol i'r disgyblion / PLEASE remember - Training Day 03/06/19 - No School for pupils.

Dosbarth Pwll Glo BritanniaDosbarth Pwll Glo Britannia

Eich athrawes- Mrs Finn

Blwyddyn 6

 

 

Croeso! Eleni, mae gennym ddosbarth o 21 disgyblion hapus a brwdfrydig.  Mae pawb yn ffrind i bawb yn ein dosbarth ni! 

 

Mae Miss Rose yn ein dysgu am Fathemateg a Mrs Finn  am Iaith. Rydyn ni'n gweithio'n galed! Welcome to Year 6!This year we have an enthusiastic and happy class of 21.  Everyone is friends in our class and we look after each other!

Mrs Finn is our Language teacher and Miss Rose our Mathematics teacher.  We love to work hard!  

 

 

 

 

COFIWCH!
Mae ein gwersi ymarfer corff ar brynhawn dydd Llun.  Mae angen cit addas ar gyfer y neuadd ac ar yr iard gan gynnwys crys-t gwyn, siorts du, tracwisg a treinars.
Mae llyfrau a chofnodion darllen yn dychwelyd i'r ysgol yn ddyddiol, bydd cyfle i blant newid llyfrau pryd bod angen.  Mae gwaith cartref yn cael ei rhoi ar ddydd Llun ac yn dychwelyd ar ddydd Gwener. 


Please Remember!
Our PE sessions will take place on Monday afternoon.  A suitable kit is needed for sessions in the hall and on the yard including white t-shirt and black short, trainers and tracksuit.

Reading books and records are to be returned to class daily, there will be an opportunity for pupils to change books as and when needed.  Homework is given on a Monday and to be completed by Friday.

 
 
Top