Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Dosbarth Meidwen


Croeso i Ddosbarth Meidwen!
Welcome to Dosbarth Meidwen!

 

Athrawes - Mrs Sellick

 


Dosbarth Blwyddyn 3- Year 3
Dosbarth o 23 disgybl hyfryd ydym eleni. Rydyn ni wrth ein bodd yn gwneud gwaith Mathemateg, Iaith a Chreadigol

 

 

 

Ymarfer Corff! 
Mae ein sesiwn ymarfer corff ar ddydd Llun. Mae angen crys t, tracwisg neu siorts, a trainers.

P.E       
Our P.E session is on Monday afternoon. You'll need a T-shirt, joggers or shorts, and trainers.

 Gwaith Cartref a llyfrau darllen 
Mae gwaith cartref yn cael ei rhoi pob hanner tymor. Mae bwydlen i'w ddewis ohono ac mae croeso i chi drydaru eich lluniau yn defnyddio'r hashnod 
#GwaithcartrefMeidwen @yggf123

 

Mae cofnod darllengan bob plentyn. Dewch a'ch llyfr yn ol i'r ysgol pan fyddech chi wedi'i gorffen darllen. 

  Homework and reading books
Homework is sent out every half term to coincide with our classroom topic. You are more than welcome to share your homework with us using our twitter page using the hashtag 
#GwaithCartrefMeidwen @yggf123
Every child has a reading record and please bring your books back to school to be changed when the book has been finished. 
 

Polisi Llawysgrifen

Handwriting Policy

Rydyn ni'n defnyddio llawysgrifen clwm yn ein hysgol ni. We use joined cursive writing in our school. 

https://www.kidzone.ws/cursive/ 

 

 

 

Log Dysgu/Learning Log 03/2020

Top