Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Dosbarth Leuan
 

Croeso i Ddosbarth  Afon Rhymni! 
Welcome to our Afon Rhymni Class. 

 

Miss Jones

Blwyddyn 4Croeso! Eleni, mae gennym ddosbarth bywiog o 24 disgybl.  Mae pawb yn ffrind i bawb yn ein dosbarth hapus ni!

 

 
 
Pethau i'w cofio
Gwaith cartref a sillafu- bydd darn o waith cartref yn cael ei osod pob Dydd Llun a'i ddychwelyd ar Ddydd Iau.
Llyfrau darllen- yn ddyddiol; 
Ymarfer Corff- pob dydd Mawrth. Bydd angen cit llawn gan gynnwys treinars, siorts a thracwisg.


Things to remember 
Homework and spelling - homework will be set on a Monday to returned by THURSDAY.
Reading books- daily

Physical Education lessons will take place every Tuesaday
morning.A full kit will be needed including shorts, trainers and tracksuit


 
Top