Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Dosbarth Gwladus

Croeso i dudalen dosbarth Gwladus.

Welcome to our class page - Dosbarth Gwladus!

 

 

Mae'r dosabrth yn cynnwys 21 o blant blwyddyn 6 a Mrs Finn yw'r athrawes. Mae Miss Pash yn helpu yn y dosabrth hefyd. 

Mae'r plant wedi setlo 'nol yn eu dosbarth newydd yn yr ysgol ac yn barod i weithio yn galed bob dydd. Rydym yn ddosbarth hapus, brwdfydig a gweithgar.

 

There are 21 children in the year  6 class. Mrs Finn is the class teacher. Miss Pash helps in the class also. The children have settled really well back into their new class in school. We are a happy, enthusiastic and hard working class.

 

Ein thema y Tymor yma ydy ' Rhyfeddol Fi!'.

 

Dydd Gwener yw ein diwrnod Addysg Gorfforol a bydd angen gwisgo dillad addas i'r ysgol!

 

Mi fydd llyfrau darllen a sillafu yn cael ei rhoi allan ar Ddydd Gwener ac angen dychwelyd nôl ar Ddydd Llun.

 

This terms theme is ' Miraculous Me!'.

 

Friday is our Physical education day and all pupils will need to wear suitable clothing to school.

 

Reading books and spellings will be sent home on Friday and will be returned back to school on Monday.

 

Diolch yn fawr

 

Mrs Finn

Top