Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Dosbarth Gwladus

Croeso i Ddosbarth Gwladus

Athro: Mr A Knott

Eleni, mae gennym ddosbarth o 29 disgyblion uchelgeisol a chreadigol!

 

Gwaith Cartref

Bydd eich gwaith cartref yn cael ei gosod pob hanner tymor. Gallwch ffeindio copi ar Google Classroom.

 

Darllen

Ceisiwch ddod a’ch llyfr a chofnod i’r ysgol yn ddyddiol. Byddwn yn darllen llyfrau Cymraeg a Saesneg bob yn ail bythefnos. Bydd angen eich llyfr a chofnod yn yr ysgol bob dydd.

 

Addysg Gorfforol

Mae ein gwersi ar bnawn Gwener gyda Mrs Pugh. Ni fyddwch yn cael cymeryd rhan yn ein gwersi heb wisg addas. Mi fydd angen esgidiau addas, crys-t ysgol a siorts neu drowsus rhedeg.

 

Gwefanau Pwysig

 

https://accounts.google.com/

 

 

https://play.ttrockstars.com/

 

 

https://readtheory.org/auth/login

 

 

https://hwb.gov.wales/

 

 

 

 

 

 

 

 

Ymweld â’r Tŷ Weindio

Still image for this video

Nadolig Llawen!

Still image for this video
Top