Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Croeso!

Dosbarth Gelert

Mae 28 o blant yn ein dosbarth cymysg blynyddoedd 3 a 4 ni eleni. Mae 17 o blant ym mlwyddyn 3 ac 11 ym mlwyddyn 4. Rydym yn griw o blant cyfeillgar a hapus sydd yn mwynhau dysgu a bod yn brysur. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd.

Cofiwch i edrych ar y fwydlen gwaith cartref yn wythnosol.

 

 Mae ymarfer corff ar ddydd Mercher a gall disgyblion gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol. 

 

Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen pob dydd Llun felly mae angen i'r ffolderi darllen ddychwelyd i'r ysgol  ar ddydd Llun.

 

There are 28 children in our mixed years 3 and 4 class this year. There are 17 children in year 3 and 11 in year 4. We are a group of friendly and happy children who enjoy learning and being busy. We enjoy coming to school to speak Welsh, play with our friends and learn new things.

Remember to check the homework menu weekly.There is PE on Wednesdays and pupils can wear their PE clothes to school.We change our reading books every Monday so the reading folders need to return to school on a Monday.

 

Top