Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Croeso!

Dosbarth Dwynwen

                                                                                                                     
          
   
Croeso i Ddosbarth Dwynwen
             Blwyddyn 1 a 2       
 
                      

               

 

Welcome to Dosbarth Dwynwen
Year 1 and 2

 

Helo!

Dosbarth Dwynwen - Blwyddyn 1 a 2 ydyn ni a Mrs Chard yw ein hathrawes. 

 Mae Miss Mackenzie yn ein helpu ni!

This year we are a class of  Year 1 and 2  pupils. Our Class Teacher is Mrs Chard  with  Miss Mackenzie  helping us.

 

 

Mae'r dosbarth yn cynnwys 30 o blant Blwyddyn 1  a flwyddyn 2 . 

Mae'r plant wedi setlo 'nol yn eu dosbarth newydd yn yr ysgol ac yn barod i weithio yn galed bob dydd.

 

There are 30 children in the Year 1 and 2 class.

The children have settled really well back into their new class in school and are ready to work hard every day. 

 

 

Ein thema'r tymor yma ydy 'Dyma Fi!'.

Our theme this term is ‘This is me!’.

 

Darllen / Reading
Bydd angen i ddisgyblion ddod a ffolder darllen i'r ysgol pob Dydd Llun. Gofynnwn i chi ddarllen yn rheolaidd gyda’ch plentyn a rhannu eich cofnodion a sylwadau gyda ni yn ei gofnod darllen. 

Pupils will need to bring reading records to school every Monday. We ask you to read regularly with your child and share records and comments with us via their reading record.

 

Diwrnod Addysg Gorfforol - Prynhawn Dydd Iau - Mae angen gwisgo dillad cyfforddus ac addas i'r ysgol ar Ddydd Iau.

Joggers/leggings, crys polo ysgol ac esgidiau addas.

Thursday is our PE day - Your child needs to wear comfortable and appropriate clothes to school on a Thursday. Joggers/leggings, school polo shirt and appropriate footwear. 

 

Gwnewch yn siwr eich bod wedi logio fewn i google classroom ein dosbarth ni. 

Dyma ble y byddwn yn gosod tasgau cartref ar Ddydd Gwener. 

A wnewch chi ddarllen gyda'ch plentyn bob penwythnos a chofnodi sut mae y darllen os gwelwch yn dda. 

Please make sure you familiarize your child with our google classroom page - this is where home tasks will be set every Friday. 

Please read with your child every weekend and record in the reading log how they have read. 

 

 

Diolch yn fawr.

 

Mrs Chard 

 

Cyflwyniad rhieni / Parent introduction 2021-2022

Trosolwg Hanner  Tymor Hydref / Autumn half term Overview

Ein dosbarth Rhyngweithio Fyw 

Cyfarwyddiadau mewngofnodi Google Classroom / Instructions to Login into Google Classroom 

Top