Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Pob Hwyl i'r Grwp Dawnsio Disgo a Demi yn Eiteddfod yr Urdd Caerdydd..........Dydd Mercher 29/5/19........................Good Luck to Demi and the Disco Dancing Group competing in the Eisteddfod in Cardiff... Wednesday 29/5/19 COFIWCH - Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd 03/06/19 - Dim Ysgol i'r disgyblion / PLEASE remember - Training Day 03/06/19 - No School for pupils.

Dosbarth Capel Gwladys

Croeso i ddosbarth Capel Gwladys smiley

 

Blwyddyn 5/Year 5 smiley

Picture 1

Croeso! Eleni, mae gennym ddosbarth o 16 disgyblion hapus a brwdfrydig.  Mae pawb yn ffrind i bawb yn ein dosbarth bach ni! 

 

Mae Miss Rose yn ein dysgu am Fathemateg a Mrs Finn  am Iaith. Rydyn ni'n gweithio'n galed! 

 

Mae Mrs Barrar yn ein dysgu pob dydd Iau smileyWelcome to Year 5!This year we have an enthusiastic and happy class of 16.  Everyone is friends in our class and we look after each other!

Mrs Finn is our Language teacher and Miss Rose our Mathematics teacher.  We love to work hard!  

 

Mrs Barrar is our teacher every Thursday smiley

 

 

COFIWCH!
Mae ein gwersi ymarfer corff ar brynhawn dydd Mercher.  Mae angen cit addas ar gyfer y neuadd ac ar yr iard gan gynnwys crys-t gwyn, siorts du, tracwisg a treinars.
Mae llyfrau a chofnodion darllen yn dychwelyd i'r ysgol yn ddyddiol, bydd cyfle i blant newid llyfrau pryd bod angen.  Mae gwaith cartref yn cael ei rhoi ar ddydd Llun ac yn dychwelyd ar ddydd Gwener. 


Please Remember!
Our PE sessions will take place on Wednesday afternoon.  A suitable kit is needed for sessions in the hall and on the yard including white t-shirt and black short, trainers and tracksuit.

Reading books and records are to be returned to class daily, there will be an opportunity for pupils to change books as and when needed.  Homework is given on a Monday and to be completed by Friday.

Top