Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Croeso!

Dosbarth Bendigeidfran

Croeso i dudalen dosbarth Bendigeidfran.

Welcome to our class page - Dosbarth Bendigeidfran 

 

 

Eleni, mae gennym ddosbarth o 28 disgyblion bywiog ac unigryw, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Mrs James a Mrs Sellick sydd yn dysgu'r dosbarth eleni. Rydym yn ffodus iawn o dderbyn cymorth gan Miss Thompson yn y bore a Miss Prangley yn y prynhawn.  Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous a hapus gyda'n gilydd!

 

This year, we have a class of 28 energetic and unique pupils, who are ready to work hard across the year! Mrs James  and Mrs Sellick are teaching the class this year.  We are very lucky to have Miss Thompson supporting the class in the morning and Miss Prangley in the afternoon. We look forward to an exciting and happy year together.

 

Ein thema y Tymor yma ydy 'Gwladgarwyr'.

 

smileyPethau i'w cofiosmiley

Mae ymarfer corff ar ddydd Mawrth gyda Miss Pugh. Gall disgyblion gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol.

 

Mi fydd llyfrau darllen a sillafu yn cael ei rhoi allan ar Ddydd Iau ac angen dychwelyd nôl ar Ddydd Llun.

 

This terms theme is 'Patriots!'.

 

smileyThings to remember smiley

Every Tuesday  we have P.E. with Miss Pugh.  Pupils should wear their PE kit to school

 

Reading books and spellings will be sent home on Thursday and will be returned back to school on Monday.

 

Diolch yn fawr,

 

Mrs James & Mrs Sellick laugh

Top