Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Dosbarth Balan

Croeso i Ddosbarth Balan!
Blwyddyn  1 a 2

 

Ein hathrawon - Mrs Darch a Miss Parry

 

Helo pawb, gobeithio eich bod yn cadw'n saff ac yn iach. Isod mae'r log dysgu am y 6 wythnos nesaf, ac unrhyw adnoddau i gyd-fynd, yn cynnwys fidios o myfi yn darllen y straeon sydd yn cyd-fynd gyda thema pob wythnos.

Mae'r cynllun sillafu wedi'i llwytho er mwyn i chi ymarfer sillafu dros y cyfnod yma. Teimlwch yn rhydd i fod yn greadigol gyda hyn...yn hytrach nag eistedd wrth y bwrdd yn eu hysgrifennu nhw ar bapur, beth am ysgrifennu nhw gyda brigyn a thywod? Neu gyda dy fys mewn hambwrdd o flawd? Peintio nhw gyda dwr ar y patio neu gyda sialc? 

Mwynhewch y tasgau yma, a byddaf i a Miss Parry yn gwneud ein gorau glas i ateb unrhyw gwestiynau cyn gynted ag sy'n bosib ar Class Dojo.

Diolch o galon, Mrs Darch a Miss Parry

 

Hello everyone, I hope you're keeping safe and well. Below is the learning log for the next 6 weeks, plus any resources that need to go with it, including videos of myself reading the stories to go with the theme of each week.

The spelling scheme has been uploaded so that you can practice your spellings over the coming weeks. Feel free to get creative with this...rather than sitting at a table and writing them on paper, what about writing them in sand with a stick? Or with your finger in a tray of flour? Painting them with a brush and a cup of water on the patio, or using chalk?

Enjoy these tasks, and myself and Miss Parry will do our very best to answer any questions you may have as quickly as possible on Class Dojo.

Many thanks, Mrs Darch a Miss Parry

Log dysgu 6 wythnos 18.05.2020 - 03.07.2020 / 6 week learning log 18.05.2020 - 03.07.2020

Ffilm am blastig yn y môr / A film about plastic in the sea

Mrs Darch yn darllen 'Dafydd yn Gweld y Meddyg' / Mrs Darch reading 'Dafydd yn Gweld y Meddyg'

Lluniau 'Dafydd yn gweld y Meddyg' / Photos from 'Dafydd yn gweld y Meddyg'.

Mrs Darch yn dangos y recovery position / Mrs Darch showing the recovery position

Mrs Darch yn dangos sut i wneud sling braich / Mrs Darch showing how to do an arm sling

Mrs Darch yn darllen 'Mor Hyfryd yw'r Byd' / Mrs Darch reading 'Mor Hyfryd yw'r Byd'.

Lluniau o'r lyfr 'Mor Hyfryd yw'r Byd' / Photos of 'Mor Hyfryd yw'r Byd'.

Log dysgu 6 wythnos / 6 week Learning Log 23.03.2020 - 15.05.2020

Mrs Darch a Mabli yn canu Bili Bach y Broga / Mrs Darch and Mabli singing Bili Bach y Broga

Still image for this video

Mrs Darch yn darllen 'Bili Broga ar'r Peli Duon / Mrs Darch reading 'Bili Broga a'r Peli Duon.

Tudalennau stori Bili Broga a'r Peli Bach Duon / Pages of Bili Broga a'r Peli Bach Duon

Mrs Darch yn canu hwynagerddi wythnos 5 / Mrs Darch singing Welsh nursery rhymes for week 5

Llujiau Hwyangerddi wythnos 5 / Week 5 nursery rhymes photos

Mrs Darch yn darllen 'Y Tri Mochyn Bach' / Mrs Darch reading 'The Three Little Pigs'

Lluniau llyfr 'Y Tri Mochyn Bach' / Photos of 'The Three Little Pigs' book

Stori'r Pasg ar gyfer wythos 3 y log / The Easter story for week 3 of the log

Mrs Darch yn darllen 'Paid Bod Mor Gas Bwni Mawr! / Mrs Darch reading Paid Bod Mor Gas Bwni Mawr!

Lluniau 'Paid Bod Mor Gas Bwni Mawr!' / Pictures of 'Paid Bod Mor Gas Bwni Mawr!'

Mrs Darch yn darllen Tisian! Mrs Darch reading Tisian!

Lluniau tudalennau Tisian! Page photos of Tisian!

Cynllun Sillafu Blwyddyn 1 a 2 / Spelling Scheme Year 1 and 2

 
Rydyn ni yn mwynhau defnyddio ein iPads ni yma ym Mlwyddyn 1 a 2, dyma rhai o'r apps rydyn ni yn defnyddio...We absolutely love using our iPads in Blwyddyn 1 a 2. Here are some of the apps we use that are free to download in the house...

 

 

Rapsgaliwn

 

 

 

 

Dyma restr o wefannu defnyddiol i helpu eich plentyn yn y tŷ/
Here are some useful websites to help your child further at home....

 

 

 


 

 

Top