Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Dosbarth Balan

Croeso i Ddosbarth Balan!
Blwyddyn  1 a 2

 

Ein hathrawon - Mrs Darch a Mrs Addicott

Cynorthwyes - Miss Mackenzie

 

Helo a chroeso i ddosbarth Balan! Rydym yn grwp o blant egniol, brwdfrydig a charedig. Rydym yn mwynhau gweithgareddau crefft ac ymarfer corff yn fawr iawn!

 

Hello and welcome to dosbarth Balan! We're an energetic, enthusiastic and kind group of children. We love craft activities and P.E very much!

Ein diwrnod ymarfer corff yw dydd Llun. Mae angen i ni wisgo ein cit i'r ysgol, sef esgidiau ymarfer corff, siorts / leggins / trwsus, crys T a siwmper neu siaced.

Our P.E lesson is on a Monday. We need to wear our kit to school, and this should be trainers, shorts / leggings / jogging bottoms, a T-shirt and a jumper or jacket.

Cynllun Sillafu Blwyddyn 1 a 2 / Spelling Scheme Year 1 and 2

 
Rydyn ni yn mwynhau defnyddio ein iPads ni yma ym Mlwyddyn 1 a 2, dyma rhai o'r apps rydyn ni yn defnyddio...We absolutely love using our iPads in Blwyddyn 1 a 2. Here are some of the apps we use that are free to download in the house...

 

 

Rapsgaliwn

 

 

 

 

Dyma restr o wefannu defnyddiol i helpu eich plentyn yn y tŷ/
Here are some useful websites to help your child further at home....

 

 

 


 

 

Top