Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Dosbarth Alys

                                                                                                                     
          
   
Croeso i Ddosbarth Alys
            Derbyn / Blwyddyn 1       
 
                      

               

 

Welcome to Dosbarth Alys
Reception and Year 1

 

Helo!

Dosbarth Derbyn a Flwyddyn 1 ydym ni a Mrs Chard yw ein hathrawes. 

 Mae Miss Thompson a Miss Williams  yn ein helpu ni!

This year we are a class of Reception and Year 1  pupils. Our Class Teacher is Mrs Chard  with  Miss Thompson and Miss Williams  helping us.

 

 

Mae'r dosbarth yn cynnwys 26 o blant Derbyn a flwyddyn 1 . 

Mae'r plant wedi setlo 'nol yn eu dosbarth newydd yn yr ysgol ac yn barod i weithio yn galed bob dydd.

 

There are 26 children in the Reception / Year 1 class.

The children have settled really well back into their new class in school and are ready to work hard every day. 

 

 

Ein thema'r tymor yma ydy 'Gwyn ein Byd'.

Our theme this term is ‘Wonderful World’.

 

Darllen / Reading
Bydd angen i ddisgyblion ddod a ffolder darllen i'r ysgol pob Dydd Llun. Gofynnwn i chi ddarllen yn rheolaidd gyda’ch plentyn a rhannu eich cofnodion a sylwadau gyda ni yn ei gofnod darllen neu ar Class Dojo .

Pupils will need to bring reading folders to school every Monday. We ask you to read regularly with your child and share records and comments with us via their reading record or the Portfolio section on Class Dojo.

 

Diwrnod Addysg Gorfforol - Prynhawn Dydd Mercher - mae angen gwisgo dillad cyfforddus ac addas i'r ysgol ar Ddydd Mercher.

Joggers/leggings, crys polo ysgol ac esgidiau addas.

Wednesday is our PE day - Your child needs to wear comfortable and appropriate clothes to school on a Wednesday. Joggers/leggings, school polo shirt and appropriate footwear 

 

Gwnewch yn siwr eich bod wedi cysylltu a Dojo os gwelwch yn dda - dyma ble y byddwn yn gosod tasg cartref - Dydd Gwener ac i fod yn ol erbyn Dydd Llun. 

A wnewch chi ddarllen gyda'ch plentyn bob penwythnos a chofnodi sut mae y darllen os gwelwch yn dda. 

Please make sure you have connected to Dojo - this is where hometasks will be set every week -on a Friday and to be returned on a Monday. 

Please read with your child every weekend and record in the readiing log how they have read. 

 

If I can help in any way or if you have any questions, please send me a message via Dojo

 

Diolch yn fawr.

 

Mrs Chard

 

Ein dosbarth Rhyngweithio Fyw 
Log Dysgu o bell / Distance learning Log 25.01.2021
Dydd Mercher / Wednesday

Ymarfer Corff –
Zumba i blant
Dewiswch pa rhai hoffech wneud – Gwnewch tua hanner awr.

 

https://youtu.be/ymigWt5TOV8?list=PLsLdIyqFC4R5kDlsjwLNwc1RUiH06nEf3

 

P.E
Kids Zumba
Chose from the list which ones you would like to do, ideally about half hour of Zumba

 

https://youtu.be/ymigWt5TOV8?list=PLsLdIyqFC4R5kDlsjwLNwc1RUiH06nEf3

Dydd Mawrth / Tuesday 26.01.2021
Dydd Llun / Monday

Log Dysgu o bell / Distance Learning Log

18/01/2021

 

 

Llyfryn Gweithgareddau Tric a Chlic Glas

Dydd Iau 21.01.2021

Stori Gwydd ar y Fferm

 

https://youtu.be/smIeHE8H-Rk

Top