Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Dosbarth Alys

                                                                                                                     
          
   
Croeso i Ddosbarth Alys
            Derbyn / Blwyddyn 1       
 
                      

      

 

Welcome to Dosbarth Alys
Reception and Year 1

 

Helo!

Dosbarth Derbyn a Flwyddyn 1 ydym ni a Mrs Chard yw ein hathrawes. 

 Mae Miss C Williams  yn ein helpu ni!

This year we are a class of Reception and Year 1  pupils. Our Class Teacher is Mrs Chard  with  Miss C Williams  helping us. 

 

Rydym yn ddosbarth o 22 blant gwych!

 

 

 

 

 

Bore da,

Welcome to the Summer term! Hope you are all well and staying safe. We are all missing the children but enjoying seeing the activities they are completing and videos that you send us. Due to the continuing situation we will now be producing a grid with tasks to support your child's learning at home.

We will be uploading a grid every 6 weeks. There will also be sharing  other  links and activities to support the learning on class Dojo. These activities can be completed at any time in any order over this 6 week period . We will also continue to share any additional class challenges or new ideas that we may find during the week.  Please remember to upload, tweet  or email the photos, videos or comments to us daily and we will share with the class wherever possible. We will continue to respond individually to each activity posted Monday to Friday.

If you have any problems or questions please email us or contact us on class Dojo.

 

 

 

Croeso i dymor yr Haf. Gobeithio eich  bod yn cadw'n  iach ac yn saff. Rydyn ni'n gweld eisiau'r plant yn fawr iawn ond wrth ein bodd wrth weld yr holl weithgareddau a'r hwyl rydych yn danfon i ni. O ganlyniad i'r sefyllfa bresennol yn parhau fe fyddwn ni nawr yn paratoi grid  gweithgareddau dros 6 wythnos er mwyn cefnogi eich plentyn adref,

Byddwn yn lanlwytho'r grid am y chwe wythnos  ar dudalen wefan dosbarth.  Fe allwch chi gwblhau'r gweithgareddau mewn unrhyw drefn, unrhyw amser. Byddwn ni hefyd yn parhau i rannu heriau / syniadau newydd gennych ar Dojo wrth iddynt godi yn ystod yr wythnos. Cofiwch ddanfon eich lluniau, sylwadau neu fideos drwy Dojo, Trydar neu e-bost fel ein bod yn gallu rhannu gyda'ch ffrindiau. Fe fyddwn ni hefyd yn parhau i ymateb yn unigol i'r gweithgareddau neu'r sylwadau.

 

Os oes gennych unrhyw broblemau neu gwestiynau fe allwch chi gysylltu â ni drwy e-bosy yr ysgol neu Class Dojo.

 

Diolch yn fawr

Cadwch yn ddiogel

 

Mrs Chard 

Log Dysgu - Learning Log 2020

Letter sounds / High frequency words / SIARbennig

Log Dysgu wythnos / week 7-12  

Hwyl yn yr Haf / Fun in the Sun

Wythnos 13 Log Dysgu - 06/07/20

Log Dysgu Wythnos 14

13/06/2020

Top