Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Dosbarth Alys

                                                                                                                     
          
   
Croeso i Ddosbarth Alys
            Derbyn / Blwyddyn 1       
 
                      

      

 

Welcome to Dosbarth Alys
Reception and Year 1

 

Helo!

Dosbarth Derbyn a Flwyddyn 1 ydym ni a Mrs Chard yw ein hathrawes. 

 Mae Miss C Williams  yn ein helpu ni!

This year we are a class of Reception and Year 1  pupils. Our Class Teacher is Mrs Chard  with  Miss C Williams  helping us. 

 

Rydym yn ddosbarth o 24 blant gwych!

 

 

 

 

 


Ein thema yr hanner tymor yma yw: 

Mentro! Rydym yn edrych ymlaen 

i gael llawer o hwyl!

This half term our theme is: Venture!

We are looking forward to having lots of fun.
Llyfrau a chofnodion Darllen Dydd Gwener i ddychwelyd ar Ddydd Llun os gwelwch yn dda


Reading records and reading books will be given out every Friday please return on Monday. Mae gwersi ymarfer corff pob Dydd Mercher .

Mae angen crys-t gwyn a llodrau du gyda trainers os gwelwch yn dda.

Physical Education lessons are every Wednesday.

Please could you provide balck shorts  a white  t-shirt with socks and trainers please.

 
Diolch yn Fawr
Log Dysgu - Learning Log 2020

Letter sounds / High frequency words / SIARbennig

Top