Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Derbyn/Bl 1

                                                                                                                     
          
   
Croeso i Ddosbarth Smot
             Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1
       
                      

      

 

Welcome to Dosbarth Smot
Reception and Year 1

 

Helo!

Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1 ydym ni a Mrs Chard yw ein hathrawes. 

 Mae Miss C Williams a Miss R Williams yn ein helpu ni!

This year we are a class of Reception and Year 1  pupils. Our Class Teacher is Mrs Chard  with  Miss C Williams  and Miss R Williams helping us. 

 

Rydym yn ddosbarth o 33 blant gwych!

 

 

 

 

 


Ein thema yr hanner tymor yma yw: 

Y Byd Mawr Crwn! Rydym yn edrych ymlaen 

i gael llawer o hwyl!

This half term our theme is: The Big Round World!

We are looking forward to having lots of fun.

Gwaith Cartref pob Dydd Llun

Home school link activities every Monday to be returned on Friday.Llyfrau a chofnodion Darllen Dydd Gwener i ddychwelyd ar Ddydd Llun os gwelwch yn dda


Reading records and reading books will be given out every Friday please return on Monday. Mae gwersi ymarfer corff pob Dydd Mercher .

Mae angen crys-t gwyn a llodrau du gyda trainers os gwelwch yn dda.

Physical Education lessons are every Wednesday.

Please could you provide balck shorts  a white  t-shirt with socks and trainers please.

 
Diolch yn Fawr
Top