Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Cyngor Ysgol - School Council

Wythnos Gwrth fwlio

Still image for this video
Neges hynod o bwysig a phwerus gan Flwyddyn 3.
An important message by Year 3.
Y Siarter Iaith
 


Fe aeth blwyddyn 5 a 6 i gig "Y Candelas" a roedd pawb wedi mwynhau "rhedeg i Baris"! 
Mae yna lwyth o weithgareddau Cymraeg wedi bod yn digwydd yn yr ysgol ac mae'r cyngor ysgol wedi bod yn gwrando'n astud i glywed y Gymraeg o amgylch yr ysgol ac ar yr iard. 

Dyma lluniau o'n profiadau diweddar yn cynnwys digwyddiadau megis Glan Llyn, Chwaraeon, Mabolgampau, gigs, gwaith yn y gymuned, gwaith ar lawr y dosbarth, gwasanaethau a llawer mwy! Joio mas draw!

 


Top