Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Croeso!

Cyfarfod Ffrindiau'r Ysgol, Medi'r 29in 2010; PTA Meeting - September 29th 2010

Diolch o galon i bawb wnaeth dod i'r cyfarfod yng Nghlwb Lennox - y tro gyntaf i ni gynnal cyfarfod y tu allan i'r ysgol! 

Thanks to everyone who came to the meeting at Club Lennox - the first time we've held a meeting outside the school!

Mae cofnodion y cyfarfod wedi eu hatodi - gwaeth Julie Webley eto!

Minutes of the meeting are attached - the work of Julie Webley again!
Top