Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Croeso!

Cyfarfod Ffrindiau'r Ysgol, Medi'r 16eg 2010; PTA Meeting - September 16th 2010

Diolch i bawb wnaeth dod i'r gyfarfod yn yr ysgol!

Mae cofnodion y cyfarfod wedi eu hatodi (mewn fformat Acrobat/PDF). Diolch i Julie Webley am gymryd nodiadau a theipio'r cofnodion!

Wnaethon ni etholu tim newydd er mwyn cydlynu ein gweithgaredday dros y flwyddyn nesaf.

Thanks to everyone who came to the meeting at the school!

Full minutes of the meeting are attached (in Acrobat/PDF format) for you to read.  Thanks to Julie Webley for taking notes and typing the minutes!

We elected a new PTA/Friends of the school team to co-ordinate our activities over the next 12 months.
Top