Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Pob Hwyl i'r Grwp Dawnsio Disgo a Demi yn Eiteddfod yr Urdd Caerdydd..........Dydd Mercher 29/5/19........................Good Luck to Demi and the Disco Dancing Group competing in the Eisteddfod in Cardiff... Wednesday 29/5/19 COFIWCH - Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd 03/06/19 - Dim Ysgol i'r disgyblion / PLEASE remember - Training Day 03/06/19 - No School for pupils.

Cyfarfod Ffrindiau'r Ysgol, Mawrth y 30ain; PTA Meeting - March 30th 2011

Diolch yn fawr iawn i'r rhieni a'r athrawon wnaeth dod i'n gyfarfod diweddaraf ar Mawrth y 30ain.

Thanks a lot to the parents and teachers who joined us in the school on March 30th.

Mae cofnodion y cyfarfod wedi eu hatodi.

Minutes of the meeting are attached.

Top