Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Croeso!

Cyfarfod Ffrindiau'r Ysgol; Friends of the School Meeting

Cyfarfod Ffrindiau’r Ysgol

Diolch o galon i’r rhieni wnaeth dod i gyfarfod Ffrindiau’r Ysgol ym Mharc Bargoed heddiw.

Wnaethon ni datblygu nifer o syniadau a chynllun gweithredu ar gyfer y Brynhawn o Hwyl ar Dydd Gwnener, Mehefin 9fed.  Mae'n edrych fel bydd hi’n ddigwyddiad gwych - gwnewch yn siŵr eich bod yn rhan ohono!

Dewch nol i'r safle web trwy’r wythnos am fwy o wybodaeth!

 

Friends of the School Meeting

A huge thank you to all those parents who gave up their time on a Saturday for today's Friends of the School meeting in Bargoed Park.  We all had a great time, and meeting in an informal environment seems to be the way to go in the future!

As well as enjoying some time in the sun, we also came up with a whole host of ideas and an action plan for the school’s Fun Afternoon on Friday, July 9th.  It looks like this will be a fantastic event - make sure you're part of it!

Watch this space for more information!

 

Top