Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Croeso

Croeso - Welcome
Safle We Teulu Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod!

Croeso cynnes i chi i wefan ein hysgol.
Mae Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod yn un hapus , prysur a chartrefol , gyda llawer o bethau i'w wneud.
Mae'r holl staff yn gweithio'n galed er lles y plant , ac maent yn mwynhau cynnal clybiau yn wirfoddol er mwyn ymestyn sgiliau'r plant ac er mwyn hybu'r iaith Gymraeg.
Mae'n bleser clywed y plant yn cyfathrebu'n naturiol yn yr iaith ac i'w gweld yn mwynhau.
Rydym ni yn gobeithio y bydd  gwefan yr ysgol yn rhoi cyfle i chi rannu yn ein hwyl ac i ddarganfod gwybodaeth am yr ysgol.

Os ydych yn barod yn aelod o'n teulu , rydym ni yn gobeithio y byddech yn mwynhau edrych ar ein lluniau a chwarae'r gemau sydd ar gael gyda'ch plant. Rydym ni hefyd yn gobeithio y bydd y dyddiadur yn ddefnyddiol.
Os ydych yn ymwelwr/ymwelwraig , neu'n riant y dyfodol , rydym ni'n gobeithio y bydd y wefan yn ddefnyddiol i chi.
Os ydych angen mwy o wybodaeth , cysylltwch a ni.
                                                                                                  
             

 

Mrs D Williams - Pennaeth Gweithredol/Executive Headteacher

 

Miss E Jones - Dirprwy a SENCo/Deputy and SENCo

Mr A Knott - Athro Blwyddyn 5/6

 

Miss A James - Athrawes Blwyddyn 4/5

Mrs M Sellick - Athrawes Blwyddyn 3

 

Mrs R Darch - Athrawes  Blwyddyn 1/2

 

Mrs B Chard   - Athrawes Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1

 

Miss C Pugh - NNEB a CPA

 

Cynorthwywyr

 

Miss A Thompson - Cynorthwywraig Athrawes/ Classroom Assistant a Dyfal Donc/SAP

Miss C Price - Cynorthwywraig / Classroom Assistant/CPA/DdA

Miss L Mackenzie - Cynorthwywraig /Classroom Assistant (CA2)

Miss Williams - Cynorthwywraig  / Classroom Assistant (Cyfnod Sylfaen)

 

Mrs Hillier - Cymorth Iaith

Mr M Webb - Gofalwr/School Caretaker

Mrs S Price - Ysgrifenyddes/ School SecretaryMiss Phipps - Mid-day supervisor

Miss J Evans - Mid-day Supervisor

Mrs Johnson - Mid-day supervisor

Mrs A Brown - Cogyddes / Cook

Mrs Walters - Staff y gegin /Kitchen staff 

Mrs M Aurelius - Staff y gegin / Kitchen staff


  
Top