Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Blwyddyn 5/6

Croeso i Ddosbarth Blwyddyn 5/6

Athro: Mr A Knott

Eleni, mae gennym ddosbarth o 29 disgyblion uchelgeisol a chreadigol!

 

Gwaith Cartref

Bydd eich gwaith cartref yn cael ei gosod pob hanner tymor. Gallwch ffeindio copi ar Google Classroom.

 

Darllen

Ceisiwch ddod a’ch llyfr a chofnod i’r ysgol yn ddyddiol. Byddwn yn darllen llyfrau Cymraeg a Saesneg bob yn ail bythefnos. Bydd angen eich llyfr a chofnod yn yr ysgol bob dydd.

 

Addysg Gorfforol

Mae ein gwersi ar bnawn Gwener gyda Mrs Pugh. Ni fyddwch yn cael cymeryd rhan yn ein gwersi heb wisg addas. Mi fydd angen esgidiau addas, crys-t ysgol a siorts neu drowsus rhedeg.

 

Gwefanau Pwysig

 

https://accounts.google.com/

 

 

https://play.ttrockstars.com/

 

 

https://readtheory.org/auth/login

 

 

https://hwb.gov.wales/

 

 

 

 

 

 

 

 

COFIWCH!
Mae ein gwersi ymarfer corff ar brynhawn dydd Mercher.  Mae angen cit addas ar gyfer y neuadd ac ar yr iard gan gynnwys crys-t gwyn, siorts du, tracwisg a treinars.
Mae llyfrau a chofnodion darllen yn dychwelyd i'r ysgol yn ddyddiol, bydd cyfle i blant newid llyfrau pryd bod angen.  Mae gwaith cartref yn cael ei rhoi ar ddydd Llun ac yn dychwelyd ar ddydd Gwener. 


Please Remember!
Our PE sessions will take place on Wednesday afternoon.  A suitable kit is needed for sessions in the hall and on the yard including white t-shirt and black short, trainers and tracksuit.

Reading books and records are to be returned to class daily, there will be an opportunity for pupils to change books as and when needed.  Homework is given on a Monday and to be completed by Friday.

Top