Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Blwyddyn 3

Fideo gwrth-fwlio Blwyddyn 3

Still image for this video


Croeso i Ddosbarth Coetir Gilfach!
Welcome to Dosbarth Coetir Gilfach!

Athrawes - Mrs.Darch a  Miss Mackenzie


Dosbarth Blwyddyn 3- Year 3
Dosbarth o 18 disgybl hyfryd ydym eleni. Rydyn ni wrth ein bodd yn gwneud gwaith Mathemateg a Chreadigol

13.11.18

Llongyfarchiadau ar
eich fidio gwrth-fwlio ardderchog Blwyddyn 3!

Congratulations on your fantastic anti-bullying video year 3!

 

01.10.2018

Ein trip i Sain Ffagan!

 

Ymarfer Corff!
Mae ein sesiwn ymarfer corff ar ddydd Iau. Mae angen crys t, tracwisg neu siorts, a trainers.

P.E
Our P.E session is on Thursday. You'll need a T-shirt, joggers or shorts, and trainers.

Gwaith Cartref a llyfrau darllen 
Mae gwaith cartref yn cael ei rhoi ar ddydd Llun ac yn dod mewn ar ddydd Iau. 
LLYFRAU DARLLEN YN DDYDDIOL

Homework and reading books

Homework is distributed on Mondays and needs to be returned on Thursdays.
Reading books  - daily

 
Top