Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Blwyddyn 1/2

 
Croeso i Ddosbarth Sali Sws!
Blwyddyn  2

 

Ein hathrawon - Miss Williams a Miss Price


   

  


15/11/2018 - Blwyddyn 2 yn cefnogi wythnos gwrth fwlio! Blwyddyn 2 supporting Anti Bullying Week!

 

 

 


Thema yr hanner tymor yma yw 'Y byd Mawr Crwn!'

 

Ein cornel chwarae rôl y tymor yma yw'r Caban Cwtch!

 Mae gwersi ymarfer corff yn digwydd pob bore dydd Mawrth. Mae angen cit llawn, siorts du a chrys gwyn. Mi fydd angen esgidiau addas ar gyfer mynd allan i'r iard. 

Bydd gwaith cartref yn cael ei dosbarthu pob ddydd Llun, a llyfrau darllen pob ddydd Iau.The class teacher this year is Miss Williams  with the assistance of Miss Price. 


This half term's theme is 'The Big Wide World'

 

Our role play area this term is 'Caban Cwtch' the skiing lodge!

 Physical education sessions are held every Tuesday.  We need to bring suitable kit to every session. We need black shorts, white t shirt and suitable footwear/trainers for outside sessions. 

Homework will be given every Monday night, and reading books on a Thursday.

 

 

Rydyn ni yn mwynhau defnyddio ein iPads ni yma ym Mlwyddyn 2, dyma rhai o'r apps rydyn ni yn defnyddio...We absolutely love using our iPads in Blwyddyn 2. Here are some of the apps we use that are free to download in the house...

 

 

Rapsgaliwn

 

 

 

 

Dyma restr o wefannu defnyddiol i helpu eich plentyn yn y tŷ/
Here are some useful websites to help your child further at home....

 

 

 


 

 

Top