Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Croeso!

Anrhegion Personol FunMats/FunMats Personalised Gifts

Anrhegion Personol FunMats

Rydym yn hapus i gynnig cyfle i chi brynu gwaith celf eich plentyn. Mae'r gwaith hwn o safon ac yn dechrau cyn lleied a £2.50.

Dewch i'r ysgol at Ddydd Mercher Tachwedd 10fed i weld y llun a rhai o'r cynhyrch posib. Bydd aelodau CRA yn yr ysgol rhwng 3-5yp a byddwn yn derbyn archebion bryd hynny. Byddwn yn derbyn y gynhyrch mewn da bryd ar gyfer y Nadolig.

 


FunMats Personalised Gifts

We are pleased to offer you the opportunity of purchasing items made from your child’s artwork. These are quality hand made products with prices starting from as little as £2.50.

Please come in to the school on Wednesday 10th November to see the picture and sample products. PTA members will be at the school from 3-5pm. We will be taking orders at this time and delivery will be before the end of term, in time for Christmas.

 

Top