This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Welcome

Croeso - Welcome
Safle We Teulu Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod!

Croeso cynnes i chi i wefan ein hysgol.
Mae Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod yn un hapus , prysur a chartrefol , gyda llawer o bethau i'w wneud.
Mae'r holl staff yn gweithio'n galed er lles y plant , ac maent yn mwynhau cynnal clybiau yn wirfoddol er mwyn ymestyn sgiliau'r plant ac er mwyn hybu'r iaith Gymraeg.
Mae'n bleser clywed y plant yn cyfathrebu'n naturiol yn yr iaith ac i'w gweld yn mwynhau.
Rydym ni yn gobeithio y bydd  gwefan yr ysgol yn rhoi cyfle i chi rannu yn ein hwyl ac i ddarganfod gwybodaeth am yr ysgol.

Os ydych yn barod yn aelod o'n teulu , rydym ni yn gobeithio y byddech yn mwynhau edrych ar ein lluniau a chwarae'r gemau sydd ar gael gyda'ch plant. Rydym ni hefyd yn gobeithio y bydd y dyddiadur yn ddefnyddiol.
Os ydych yn ymwelwr/ymwelwraig , neu'n riant y dyfodol , rydym ni'n gobeithio y bydd y wefan yn ddefnyddiol i chi.
Os ydych angen mwy o wybodaeth , cysylltwch a ni.                

 
             
A very warm welcome to Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod's School Website.
Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod is a happy, busy , friendly school , where children , staff and families learn and have fun together.
All our staff work hard for the sake of the children , and they happily volunteer their time to hold various clubs after school in order to promote the Welsh Language. It is a pleasure to hear the children communicate naturally in the language and to see them enjoy the activities.
We hope that this website will give you a chance to share some of that fun and also find information about our school.
If you are an existing member of our school family we hope you enjoy looking at our photographs, playing the games with your children and find up to date information.
If you are a visitor or a prospective parent , we hope you find our website useful.
Please do not hesitate to contact us .
Miss Evans - Pennaeth/Headteacher

Mrs.Chard   - Athrawes Dosbarth Bl. 1 a 2

Miss Thompson - Cynorthwywraig Athrawes/ Classroom Assistant a Dyfal Donc/SAP

Mrs Mazurczak - Dirprwy a SENCo/Deputy and SENCo
?Athrawes Cyfnod Sylfaen

Miss Price - Cynorthwywraig / Classroom Assistant/CPA / DdA

Miss Mackenzie - Cynorthwywraig /Classroom Assistant (Cyfnod Sylfaen)


Miss Williams - Cynorthwywraig  / Classroom Assistant (Cyfnod Sylfaen)


Miss Pugh - NNEB a CPA

Miss Goode - Cynorthwywraig /Classroom Assisstant/RWI

Mrs.Hillier - Cymorth Iaith

Miss Bethell - Athrawes Bl.3 a 4

Mr.Phillips- Athro  Blwyddyn 6

Miss Williams - Athrawes Blwyddyn 2 / 3

Mr Webb - Gofalwr/School Caretaker

Mrs Price - Ysgrifenyddes/ School Secretary

Miss Rose - Athrawes Blwyddyn 6

Mrs Darch - Athrawes 

Miss Phipps - Mid-day supervisor

Miss J. Evans - Mid-day Supervisor

Mrs Johnson - Mid-day supervisor

Mrs. A.Brown - Cogyddes / Cook

Mrs.Finn - Athrawes Bl.4 a 5

Mrs Walters - Staff y gegin /Kitchen staff 

Mrs Margaret Aurelius - Staff y gegin / Kitchen staff


 
Gobeithiwn y byddech yn mwynhau teithio o gwmpas ein Gwefan a'ch bod chi'n gallu dod o hyd i wybodaeth. Os ydych angen cysylltu gyda'r ysgol cliciwch ar y linc isod.

We hope that you enjoy your visit to our website, and that you find any information you are looking for.
Please feel free to contact the school direct with any queries you may have.


Diolch am ymweld - Thank You for Visiting!

Gallery please click to view

(225KB)

(148KB)

(162KB)

(322KB)

Articles please click a heading

Clwb Carco Gilfach

* Darparwn gofal plant o safon uchel yn y clwb. * We aim to provide a high standard of childcare at the club. * Rydyn yn cynnig gofal i ...

Copyright © Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional