This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

PTA


FFRINDIAU'R YSGOL

FRIENDS OF THE SCHOOL
2015 - 2016


Diolch am ymweld â tudalen Ffrindiau'r Ysgol!
Thanks for visiting the PTA/Friends of the School page!
 

Y Tîm - The Team
 

Mrs.Caroline Jones

Cadeirydd/Chairperson

Mrs.Andrea Jones

Is-Gadeirydd/Vice Chairperson and/a Is-Ysgrifennydd/Vice-Secretary

Mr.Alun Lewis

Mrs.Kelly France

Ysgrifennydd/Secretary

Is Ysgrifennydd
 

Mrs.Enid Mayne

Trysorydd/Treasurer

Mrs.Clare Jarrett

Is-Drysorydd/Vice Treasurer

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am y CRA/Cyfeillion yr Ysgol, neu os hoffech helpu yn ystod un o'n ddigwyddiadau, mae croeso i chi gysylltu ag unrhyw un o'r tîm.If you'd like to find out more about the PTA/Friends of the school, or would like to help at one of our many events, please feel free to get in touch with any of the team.Articles please click a heading

Cofnodion Ffrindiau'r Ysgol - Medi 2015

Cofnodion Cyfarfod cyntaf y Flwyddyn 2015 – 2016 FFrindiau’r Ysgol / Friends of the School Minutes of the first meeting of the year.  ...

Y Diweddaf o'r CRA - Ionawr 2012

Ionawr 2012 - Adroddiad Cadeirydd y CRA Croeso nol!Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau'r Nadolig. Roedd tymor yr Hydref (mis Med...

PTA Update - January 2012

January 2012 – PTA Chairperson’s update Welcome back!I hope you all enjoyed the Christmas break. The autumn ter...

Cyfarfod Ffrindiau'r Ysgol, Hydref y 3ydd; PTA Meeting - October 3rd 2011

Diolch unwaith eto i'r rhieni a'r athrawon wnaeth dod i'n gyfarfod diweddaraf ar Hydref y 3ydd. Thanks again to the parents and teachers who joined us...

Cyfarfod Ffrindiau'r Ysgol, Gorffennaf yr 8fed; PTA Meeting - June 8th 2011

Diolch yn fawr iawn i'r holl rhieni a'r athrawon wnaeth dod i'n gyfarfod diweddaraf ar Gorffennaf yr 8fed. Huge thanks to the all parents and teachers...

Cyfarfod Ffrindiau'r Ysgol, Mawrth y 30ain; PTA Meeting - March 30th 2011

Diolch yn fawr iawn i'r rhieni a'r athrawon wnaeth dod i'n gyfarfod diweddaraf ar Mawrth y 30ain. Thanks a lot to the parents and teachers who joined ...

Ffair Nagodilg / Christmas Fayre

Llai na wythnos i fynd nawr tan ein Ffair Nadolig! Cysylltwch ag unrhyw aelod o'r pwyllgor os hoffech helpu allan ar brynhawn Iau. Less than a week t...

Anrhegion Personol FunMats/FunMats Personalised Gifts

Anrhegion Personol FunMats Rydym yn hapus i gynnig cyfle i chi brynu gwaith celf eich plentyn. Mae'r gwaith hwn o safon ac yn dechrau cyn lleied a &po...

Cyfarfod Ffrindiau'r Ysgol, Hydref y 20fed 2010; PTA Meeting - October 20th 2010

Diolch yn fawr iawn i'r rhieni a'r athrawon wnaeth dod i'r gyfarfod yn yr Ysgol ar Hydref y 20fed. Thanks a lot to the parents and teachers who joine...

Noson Siopa/Shopping Night

Shopping Evening The PTA are holding a 'Shopping Evening' on Thursday 18th November. Tickets will be sold at £3 each. Price of tickets will incl...

Cyfarfod Ffrindiau'r Ysgol, Medi'r 29in 2010; PTA Meeting - September 29th 2010

Diolch o galon i bawb wnaeth dod i'r cyfarfod yng Nghlwb Lennox - y tro gyntaf i ni gynnal cyfarfod y tu allan i'r ysgol! Thanks to everyone w...

Cyfarfod Ffrindiau'r Ysgol, Medi'r 16eg 2010; PTA Meeting - September 16th 2010

Diolch i bawb wnaeth dod i'r gyfarfod yn yr ysgol! Mae cofnodion y cyfarfod wedi eu hatodi (mewn fformat Acrobat/PDF). Diolch i Julie Webley am gymry...

Cyfarfod Ffrindiau'r Ysgol; Friends of the School Meeting

Cyfarfod Ffrindiau’r Ysgol Diolch o galon i’r rhieni wnaeth dod i gyfarfod Ffrindiau’r Ysgol ym Mharc Bargoed heddiw. Wnaethon ni da...

Helfa Wyau Pasg; Easter Egg Hunt

HELFA WYAU PASG Llongyfarchiadau i'r teuluoedd a lwyddodd i ddatrys y cliwiau wrth deithio o gwmpas Gilfach. Mwynhewch eich wyau siocled! &nb...

Ffair Nadolig 2009; Christmas Fair 2009

Rydym ni yn grwp o rieni prysur iawn , sy'n mwynhau trefnu gweithgareddau ar gyfer codi arian i'r ysgol. Rydym ni wedi bod yn llwyddiannus iawn y tym...

Documents please click to open

pdf.gif: Cofnodion/Minutes - 03/10/2011

Cofnodion/Minutes - 03/10/2011

Cofnodion Ffrindiau'r Ysgol (03/10/2011) PTA Minutes (03/10/2011)
File size: 194KB (PDF File)

pdf.gif: Cofnodion/Minutes - 08/06/2011

Cofnodion/Minutes - 08/06/2011

Cofnodion Ffrindiau'r Ysgol (08/06/2011) PTA Minutes (08/06/2011)
File size: 201KB (PDF File)

pdf.gif: Cofnodion/Minutes - 30/03/2011

Cofnodion/Minutes - 30/03/2011

Cofnodion Ffrindiau'r Ysgol (30/03/2011) PTA Minutes (30/03/2011)
File size: 90KB (PDF File)

pdf.gif: Cofnodion/Minutes - 25/11/2010

Cofnodion/Minutes - 25/11/2010

Cofnodion Ffrindiau'r Ysgol (25/11/2010) PTA Minutes (25/11/2010)
File size: 152KB (PDF File)

pdf.gif: Llun eich plentyn ar anrheg! Your child's picture on a gift!

Llun eich plentyn ar anrheg! Your child's picture on a gift!

Rhoddion personol/Personalised gifts
File size: 127KB (PDF File)

pdf.gif: Cofnodion/Minutes - 20/10/2010

Cofnodion/Minutes - 20/10/2010

Cofnodion Ffrindiau'r Ysgol (20/10/2010) PTA Minutes (20/10/2010)
File size: 155KB (PDF File)

pdf.gif: Noson Siopa/Shopping Night

Noson Siopa/Shopping Night

Gwybodaeth am Noson Siopa Tachwedd/Information about November's Ladies Shopping Night
File size: 56KB (PDF File)

pdf.gif: Cofnodion/Minutes - 29/09/2010

Cofnodion/Minutes - 29/09/2010

Cofnodion Ffrindiau'r Ysgol (29/09/2010) PTA Minutes (29/09/2010)
File size: 99KB (PDF File)

pdf.gif: Cofnodion/Minutes - 16/09/2010

Cofnodion/Minutes - 16/09/2010

Cofnodion Ffrindiau'r Ysgol (16/09/2010) PTA Minutes (16/09/2010)
File size: 194KB (PDF File)

Copyright © Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional