Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Diwrnod Diogelwch y We (20/2/19) Safer Internet Day....................Diwrnod Gwisgo Dillad eich Hunain ar Ddydd Gwener (22/2/19) Wear your own clothes to School Day on Friday ........................... Diwrnod Diogelwch y We (20/2/19) Safer Internet Day

Our Achievements

   
Gwobr Buddsoddwyr Mewn Teuluoedd
Investors in Families Award

Gwobr Ysgol Iach Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili 1,2,3 a 4  
Caerphilly County Borough Council Healthy School Award 1,2,3 and 4

Rydyn ni yn falch ein bod yn rhan o'r cynllun Eco-Sgolion yn gweithio tuag at y wobr Efydd
We are proud to be part of the Eco-Schools scheme currently working towards our Bronze Award

Top