Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Diwrnod Diogelwch y We (20/2/19) Safer Internet Day....................Diwrnod Gwisgo Dillad eich Hunain ar Ddydd Gwener (22/2/19) Wear your own clothes to School Day on Friday ........................... Diwrnod Diogelwch y We (20/2/19) Safer Internet Day

Noson Siopa/Shopping Night

Shopping Evening

The PTA are holding a 'Shopping Evening' on Thursday 18th November.

Tickets will be sold at £3 each. Price of tickets will include a buffet and a raffle ticket. No alcohol will be sold on the night, but please feel free to bring a bottle (or two) of your own. Doors will open at 6:30pm.

 


Nosion Siopa

Mae'r Gymdeithas Rieni Athrawon yn cynnal 'Noson Siopa' ar nos Iau Tachwedd 18fed.

Bydd y tocynnau'n £3 yr un, sy'n cynnwys bwffe a thocyn raffl. Ni fydd alcohol ar werth, ond croeso i chi ddod a photel (neu ddau). Bydd drysau'n agor am 6:30yp.

 

Top