This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Latest News

  Dydd Mawrth , yr unfed ar ddeg o Orffennaf , 2017
Diolch
Thank You

Cafon ni fore bendigedig heddiw.
We had a wonderful morning today.

Diolch i chi gyda am wneud hi'n fore llwyddiannus
Thank you all for making this such a successful event.

 

 
Diwrnod Coch Gwyn a Gwyrdd

Red, White and Green Day

             

                 

                  

           

 Dawnsio drwy'r Cwm

 


                                                                                       

Hwyl a Sbri yn Eisteddfod yr Urdd - Bala
Mai 2014


       

       
     

 

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan yn y seremoni croeso ar lwyfan yr Eisteddfod.
Diwrnod Bendigedig!

Congratulations to all the children who took part in the Welcoming ceremony on the Eisteddfod Stage.
A Fantastic Day!

 

1/06/11 Mae'r wyau wedi deor!
Roedd Mr Bernard wrth law i weld cyw "A" a chyw "C" yn deor o'r wyau. Mae'r ddau yn iach ac yn edrych ymlaen i gwrdd a phlant Gilfach ar ol hanner tymor! Beth am feddwl am enwau ar eu cyfer erbyn yr wythnos nesaf? (Mae mwy o luniau ar dudalen Dosbarth Capel Gwladys)

Mr Bernard has been very busy welcoming two new members to the school, chick "A" and chick "C", during half term. They are doing well and looking forward to meeting the children next week! Why not think of names for them by next week? (There are more photographs on Capel Gwaldys' page.)
Cywion Gilfach!
23/04/10
Ein Criw Cwis LLyfrau yn mynd trwyddo i'r rownd nesaf yn Aberystwyth,
Darllenwch mwy yn yr adran "Llythyr Newyddion"
Our Book Quiz Crew go through to the next round in Aberystwyth.
Read more in our "Newsletter" section.
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ar brynhawn Dydd Mawrth , lansiodd yr ysgol wefan newydd . Dathlom ni y diwrnod arbennig hon drwy gael cystadleuaeth a pharti! Edrychwch allan amdanom ni yn y papur newydd lleol!
On Tuesday afternoon , we launched our brand new website. We celebrated this special day with a competition and a party! Look out for us in the local newspaper!
 

Articles please click a heading

Cylchedau Bywyd yn digwydd yn ein hysgol ni !!! Life cycles happening in our School !!! - 04 July 2017

# Edrychwch ar ein Cywion !!! Mae 8 gennym ni Look at our chicks - we have 8 that have hatched this week Mae ein lindys nawr yn hedfan y...

Copyright © Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional