Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Diwrnod Diogelwch y We (20/2/19) Safer Internet Day....................Diwrnod Gwisgo Dillad eich Hunain ar Ddydd Gwener (22/2/19) Wear your own clothes to School Day on Friday ........................... Diwrnod Diogelwch y We (20/2/19) Safer Internet Day

Helfa Wyau Pasg; Easter Egg Hunt

HELFA WYAU PASG

Llongyfarchiadau i'r teuluoedd a lwyddodd i ddatrys y cliwiau wrth deithio o gwmpas Gilfach.
Mwynhewch eich wyau siocled!
           
 

    

                             


Congratulations to all the families who succeeded in solving the clues which were placed around Gilfach.
Enjoy your chocolate eggs!

----------------------------------------------------------------
Top