This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Meet the Governors

Welcome to the Governors' section! Croeso i adran y Llywodraethwyr!

 
Mrs Corbin
Cadeirydd/ Chair
 
Mrs. Jones

 
   
Mr Corbin Mr Viney Mr Jarrett Mr.Jones
Cerc/Clerk

Mrs.Morris 
         
Mrs.Griffiths Mrs.Green Mrs.Mazurczak Miss Pugh Mrs.Chard  
  
Ein rôl fel llywodraethwyr yw sicrhau bod plant Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod yn derbyn safon uchel o addysg mewn amgylchedd diogel a gofalgar.

Rydym yn gweithio'n agos gyda'r pennaeth a'r staff er mwyn sicrhau bod safonau'n cael eu cynnal, a bod yr ysgol yn cynnal ac yn codi ei ganlyniadau.
                  
Our role as governors is to ensure that the children of Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod receive a high standard of education in a safe and caring environment. 

We work closely with the headteacher and staff to ensure standards are maintained, and that the school maintains and raises its results.

Copyright © Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional