Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Llongyfarchiadau Nia am ddod yn drydydd yng Nghystadleuaeth Cogurdd 2019 / Congratulations Nia for coming 3rd in the Cogurdd Competition 2019. BENDIGEDIG!

Eco School

Pwyllgor Eco-Sgolion 2016/7


Staff
Miss Evans

Llywodraethwyr

Mrs G Jones

Ein Cynrychiolwyr

Bl.6 - Thomas a Mia
Bl.5 -  
Bl.4 - 
Cliciwch ar y linc isod i weld beth yw Eco-Sgolion
Click on the link below to see what Eco-Schools is all about
Picture 1
Top