Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Doscarth Sali Sws

 
Croeso i Ddosbarth Sali Sws!
Blwyddyn  2 a 3

 

Ein hathrawes - Miss Williams a Miss Goode
 


Thema yr hanner tymor yma yw .........................

Mae gwersi ymarfer corff yn digwydd pob prynhawn dydd ................... . Mae angen cit llawn, siorts du a chrys gwyn. Mi fydd angen esgidiau addas ar gyfer mynd allan i'r iard. 

Bydd gwaith cartref yn cael ei dosbarthu pob ddydd Llun, a llyfrau darllen pob ddydd Iau.

 


The class teacher this year is Miss Williams  with the assistance of Miss Goode.


This half term's theme is ........................

Physical educations sessions are held every ....................... We need to bring suitable kit to every session. We need black shorts, white t shirt and suitable footwear/trainers for outside sessions. 

Homework will be given every Monday night, and reading books on a Thursday.

Top