Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Dosbarth Smot

                                                                                                                     
          
    Croeso i Ddosbarth Smot
             Dosbarth Blwyddyn 1 a  2  
    

                      
Welcome to Dosbarth Smot
Year 1 / Reception

 


Helo! Dosbarth Blwyddyn 1  a 2 ydym ni a Mrs. Chard yw ein hathrawes ac mae Miss Williams  yn ein helpu ni!

This year we are a class of Year 1 and 2  pupils. Our Class Teacher is Mrs Chard  with  Miss Williams helping us.Ein thema y tymor yma yw ...........

This terms theme is .......... and we are looking forward to having lots of fun.

Gwaith Cartref pob Dydd Llun

Home school link activities every Monday to be returned on Friday.Llyfrau a chofnodion Darllen Dydd Gwener i ddychwelyd ar Ddydd Llun os gwelwch yn dda


Reading records and reading books will be given out every Friday please return on Monday. Mae gwersi ymarfer corff pob Dydd .............. Mae angen crys-t gwyn a llodrau du gyda trainers os gwelwch yn dda.

Physical Education lessons are every ........... Please could you provide balck shorts white  t-shirt with socks and trainers.


 
 
 
Top