Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Dosbarth Pwll Glo BritanniaDosbarth Pwll Glo Britannia

Eich athro - Mr.Phillips

Blwyddyn 6 
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15

Croeso! Rydyn ni'n ddosbarth cyfeillgar o 21 o blant. Mae pawb yn ffrind i bawb yn ein dosbarth bach ni! Ein hoff bwnc yw Gwyddoniaeth ac rydyn ni'n ddwli ar gwblhau arbrofion cŵl a diddorol!

 

Mae Miss Rose yn ein dysgu am Fathemateg a Mrs Finn yn ein dysgu am Iaith. Rydyn ni'n gweithio'n galed!
Welcome to Year 6! We are a friendly and happy class of 21.  Everyone is friends in our class and we look after each other!
Our favourite subject is Science and we love completing cool and interesting experiments!

Mrs Finn is our  Language teacher and Miss Rose our Mathematics teacher.  We love to work hard!

 

 
Cofiwch!

Mae ein gwersi ymarfer corff ar brynhawn dydd Iau (gyda Miss Evans).  Mae angen cit addas ar gyfer y neuadd ac ar yr iard gan gynnwys crys-t gwyn, siorts du, tracwisg a treinars.

Mae llyfrau darllen yn cael ei rhoi ar ddydd Gwener ac yn dychwelyd yn ddyddiol, bydd cyfle i blant newid llyfrau pryd bod angen.  Mae gwaith cartref yn cael ei rhoi ar ddydd Llun ac yn dychwelyd ar ddydd Iau. 


Please Remember!
Our PE sessions will take place on Thursday afternoon (with Miss Evans).  A suitable kit is needed for sessions in the hall and on the yard including white t-shirt and black short, trainers and tracksuit.

Reading books will be distributed on Friday and returned to class daily, there will be an opportunity for pupils to change books weekly.  Homework is given on a Monday and to be completed by Thursday.
Top