Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Dosbarth Coetir Gilfach
Croeso i Ddosbarth Coetir Gilfach!
Welcome to Dosbarth Coetir Gilfach!
Athrawes / Teacher: Miss Bethell 
Dosbarth Blwyddyn 3/4 - Year 3/4

30/6/17
Llongyfarchiadau i Bl.3 ar eich presenoldeb da - yr uchaf yn yr ysgol yr wythnos yma.
Congratulations to Year 3 on your good attendance - the highest in the school this week.

Ymarfer Corff!
Mae ein sesiwn ymarfer corff ar ddydd .............. Mae angen crys t, tracwisg neu siorts, a trainers.

P.E
Our P.E session is on ............... . You'll need a T-shirt, joggers or shorts, and trainers.

Gwaith Cartref a llyfrau darllen 
Mae gwaith cartref yn cael ei rhoi ar ddydd Llun ac yn dod mewn ar ddydd Iau. 
LLYFRAU DARLLEN YN DDYDDIOL

Homework and reading books

Homework is distributed on Mondays and needs to be returned on Thursdays.
Reading books  - daily

 
Top