Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Llongyfarchiadau Nia am ddod yn drydydd yng Nghystadleuaeth Cogurdd 2019 / Congratulations Nia for coming 3rd in the Cogurdd Competition 2019. BENDIGEDIG!

Cyfarfod Ffrindiau'r Ysgol /PTA Meeting

Cyfarfod Ffrindiau'r Ysgol

6.00 yh yn neuadd yr ysgol

PTA Meeting
6.00 pm in the School Hall

Top