Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Diwrnod Diogelwch y We (20/2/19) Safer Internet Day....................Diwrnod Gwisgo Dillad eich Hunain ar Ddydd Gwener (22/2/19) Wear your own clothes to School Day on Friday ........................... Diwrnod Diogelwch y We (20/2/19) Safer Internet Day

Cyfarfod Ffrindiau'r Ysgol, Hydref y 3ydd; PTA Meeting - October 3rd 2011

Diolch unwaith eto i'r rhieni a'r athrawon wnaeth dod i'n gyfarfod diweddaraf ar Hydref y 3ydd.

Thanks again to the parents and teachers who joined us in the school for our meeting on October 3rd 2011.

Mae cofnodion y cyfarfod wedi eu hatodi.

Minutes of the meeting are attached.

Top