Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Llongyfarchiadau Nia am ddod yn drydydd yng Nghystadleuaeth Cogurdd 2019 / Congratulations Nia for coming 3rd in the Cogurdd Competition 2019. BENDIGEDIG!

Cyfarfod Ffrindiau'r Ysgol, Gorffennaf yr 8fed; PTA Meeting - June 8th 2011

Diolch yn fawr iawn i'r holl rhieni a'r athrawon wnaeth dod i'n gyfarfod diweddaraf ar Gorffennaf yr 8fed.

Huge thanks to the all parents and teachers who joined us in the school for our meeting on June 8th.

Mae cofnodion y cyfarfod wedi eu hatodi.

Minutes of the meeting are attached.

Top