Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Llongyfarchiadau Nia am ddod yn drydydd yng Nghystadleuaeth Cogurdd 2019 / Congratulations Nia for coming 3rd in the Cogurdd Competition 2019. BENDIGEDIG!

Contact Details

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed
Commercial Street
Gilfach
Bargoed
Caerphilly
CF81 8JG

Telephone: 01443 875528


Email:
ygbpa@caerphilly.gov.uk

 

Contact Us

Top