Menu

Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed

CENEDL HEB IAITH – CENEDL HEB GALON

Clwb Carco Gilfach

 
* Darparwn gofal plant o safon uchel yn y clwb. 
* We aim to provide a high standard of childcare at the club.

* Rydyn yn cynnig gofal i 16 o blant 3-11oed.
* We offer childcare for 16 children 3-11 years old.

* Mae disgwyl i rhieni bwcio lle yw plentyn/plant a chwblhau ffurflen cofrestri.
* Parents are expected to book their child/childrens place and complete a registration form.

* Cynnigwn byrbryd iach a diod i'r plant yn y clwb. Mae hyn yn cynhwysiedig yn y ffioedd.
* A healthy snack and drink is provided for the children at the club. This is included in the fees.

Y Staff/ The Staff.

*Yr Arweinydd/ Play Leader.
GEMMA JONES

*Cynorthwywyr/Play Assistants.
LOREN MACKENZIE(Dirprwy/Deputy)
SAMANTHA GOODE

*Amseroedd/Time of club;
*Llun-Iau/3.30-5.30
*Dydd Gwener/3.30-4.30
*Nid oes gennym yswyriant am eich plant/plentyn ar ol yr amser yma, rhieni sydd yn hwyr fe fydd rhaid talu tal ychwanegol.
*We are not insured for children after this time, any parent who arrive after this time to collect their child will be charged.
*Ffioedd/Fees.
£4.00 y sesiwn/per session

Ffon/Phone:07805877639

Mae clwb yn dod o dan reolaeth Tracy Reeves, Menter iaith sir Caerffili
01443820913

Top